• :
 • :
Thông báo:
 • NGUYỄN THỊ TRƯỚC
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên chủ nhiệm lớp 2/2 - Tổ trưởng chuyên môn khối lớp 2+3
  • Điện thoại:
   0969355951
  • Email:
   hongoctoanquy0309@gmail.com
 • NGUYỄN THỊ THU HÀ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên chủ nhiệm lớp 3/1 - Tổ phó tổ chuyên khối lớp 2+3
  • Điện thoại:
   0945225267
  • Email:
   quynhanh0966@gmail.com
 • ĐINH THỊ XUÂN HẠNH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên chủ nhiệm lớp 2/3
  • Điện thoại:
   0333757875
  • Email:
   xuanhanh1507@gmail.com
 • VÕ VĂN ĐỒNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên chủ nhiệm lớp 3/2
  • Điện thoại:
   0975109683
  • Email:
   huynhnhien66@gmail.com
 • PHẠM THỊ ANH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên chủ nhiệm lớp 3/3
  • Điện thoại:
   0378911069
  • Email:
   phamthianh2169@gmail.com
 • NGUYỄN THỊ THÚY HƯƠNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên chủ nhiệm lớp 3/4
  • Điện thoại:
   0972463424
  • Email:
   huongtrungnguyen0@gmail.com
 • HUỲNH THỊ THANH XUÂN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên chủ nhiệm lớp 2/1
  • Điện thoại:
   0867635277
  • Email:
   xiuhuynh1994@gmail.com
 • LÊ THỊ TỐ TRINH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Tin học
  • Điện thoại:
   0905769017
  • Email:
   letotrinh2527@gmail.com
 • TRẦN THỊ HIỀN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0368257193
  • Email:
   tranthihien276@gmail.com
Cùng nhau tranh tài
Tin mới nhất
Điều hành tác nghiệp
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 2
Tháng 12 : 38
Quý 4 : 761
Năm 2021 : 3.948