• :
 • :
Thông báo:
 • NGUYỄN THỊ THU THỦY
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên chủ nhiệm lớp 1/1 - Tổ trưởng chuyên môn khối lớp 1
  • Điện thoại:
   0395230001
  • Email:
   thuthuydanhuy@gmail.com
 • LÊ THỊ THANH MỸ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên chủ nhiệm lớp 1/2 - Tổ phó chuyên môn khối lớp 1
  • Điện thoại:
   0398301677
  • Email:
   thanhmybtm@gmail.com
 • NGUYỄN VŨ DIỄM CHI
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên chủ nhiệm lớp 1/3
  • Điện thoại:
   0352702981
  • Email:
   chinguyenvudiem@gmail.com
 • ĐINH THỊ THANH HẢI
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên chủ nhiệm lớp 1/4
  • Điện thoại:
   0379012924
  • Email:
   thanhhai2924@gmail.com
 • LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên âm nhạc
  • Điện thoại:
   0975304503
  • Email:
   doanngoctuenhi@gmail.com
 • TRẦN THỊ HIỀN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên mĩ thuật
  • Điện thoại:
   0376892636
  • Email:
   tranxu16@gmail.com
 • TRẦN THỊ THÚY LOAN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên tiếng Anh
  • Điện thoại:
   0355164089
  • Email:
   thuyloanbtm@gmail.com
 • NGUYỄN TRẦN THI
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên âm nhạc
  • Điện thoại:
   0968488035
  • Email:
   tranthitpt2010@gmail.com
 • HOÀNG XUÂN TỊNH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên thể dục
  • Điện thoại:
   0374151550
  • Email:
   tinhhoang.200991@gmail.com
 • TRẦN THỊ HIỀN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0368257193
  • Email:
   tranthihien276@gmail.com
Cùng nhau tranh tài
Tin mới nhất
Điều hành tác nghiệp
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 2
Tháng 12 : 38
Quý 4 : 761
Năm 2021 : 3.948